Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Eiendomsrettsforbehold

    Eiendomsrettsforbehold, eller «retention of title» som det heter på engelsk, gir selger muligheten til å reservere eiendomsretten til en vare. Det betyr at selv om varen er sendt til kjøper, eier selgeren varen inntil betalingen er gjennomført. Dersom kjøper ikke betaler for varen, kan selgeren kreve varen tilbakelevert, selv om kjøper går konkurs.

    I visse land kan også eiendomsrettsforbeholdet virke overfor tredjemann og utvides til å dekke retten til den delen av betalingen kjøperen får ved videresalg.