Utførselsdeklarasjon

Utførselsdeklarasjon brukes til tolldeklarering ved import, eksport og transittering. Alle varer som skal eksporteres ut av Norge må registreres i TVINN databasen til Tolletaten i et enhetsdokument som heter Single Administrative Document (SAD).

Enhetsdokumentet skal fylles ut og skrives under av eksportøren eller transportøren. Dette gjøres i TVINN-databasen til Tolletaten. Dokumentet skal fylles ut og leveres før varene forlater landet uansett transportmiddel.

Reglene for utfylling og registrering i TVINN databsen kan du lese mere om på Tolletatens nettsider.

Det er eksportørens juridiske ansvar at opplysningene i enhetsdokumentet er korrekt.

Eksportordbok