Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • EPREL

  EPREL står for The European Product Registry for Energy Labelling. Fra 1. januar 2019 må leverandører av produkter som omfattes av energimerkekrav, registrere visse opplysninger om produktene i databasen før de bringes i omsetning.

  Dette gjelder bare produkter som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Oversikt over produkter som er omfattet finnes her.

  Det gjelder bare der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019. Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende ble brakt i omsetning før 1. august 2017. Generell informasjon er offentlig tilgjengelig i databasen, mens mer detaljert informasjon er kun tilgjengelig for myndigheter på nasjonalt og EU-nivå.

  Norge har ikke gjennomført forordningen i norsk rett enda, men alle som vil eksportere energimerkede produkter til EU, må registrere produktene i databasen.

  Mer informasjon og lenke til databasen finnes på NVEs nettsider.

  Krav til hva som skal registreres i databasen:  

  •  - Navn på varemerke, adresse, kontaktdetaljer og annen juridisk identifikasjon av leverandør (offentlig del) 
  •  - Modellidentifikasjon (offentlig del) 
  •  - Energimerket i elektronisk format (offentlig del) 
  •  - Energieffektivitetsklasse(r) og andre parametere for merket (offentlig del) 
  •  - Parametere for produktinformasjonsark i elektronisk format (offentlig del) 
  •  - Identifisering av alle tilsvarende modeller som allerede er plassert på markedet (for myndigheter) 

  Følgende teknisk dokumentasjon (for myndigheter): 

  •  - Generell beskrivelse av modellen, tilstrekkelig til at man enkelt kan identifisere modellen, med referanse til harmoniserte standarder man har fulgt, eller andre vurderingskriterier eller standarder som er fulgt 
  •  - Spesielle forholdsregler som skal tas når man monterer, installerer, vedlikeholder eller tester produktet 
  •  - De målte tekniske parametere til modellen 
  •  - Utførte beregninger basert på de tekniske parametere 
  •  - Andre relevante betingelser for testing om nødvendig.