Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • EU´s betalingsdirektiv

    For EU- og EØS-området er det vedtatt et betalingsdirektiv (direktiv 2000/35/EC) som har til formål å bekjempe sene betalinger. Her fastsettes 30 dagers kredittid som norm. Dette gir også norske bedrifter økte muligheter med hensyn til å få betalt raskere enn hva sedvanen i flere av landene i EU.