Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Factoring

  Factoring innebærer at bedriften overlater til andre å kreve inn utestående beløp hos kunden. Skreddersydde factoringløsninger til eksportører kan finansiere bedriftens kundefordringer, garantere mulige tap, samt følge opp bedriftens kunder og eventuelle krav.  

  Ved bruk av factoring kan bedriften tilby sine utenlandske kunder å kjøpe varer på kreditt opp til 90 dager. Factoringselskapet garanterer vanligvis både evne og vilje til å betale. Bedriften garanteres oppgjør inne 90 dager etter forfall. Kostnadsdelen for bedriften ved benyttelse av factoring består av administrasjonskostnader og renter. 

  Fordeler med factoring:
   - Frigjør midler som ellers ville vært bundet i kundefordringer
   - Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
   - Minsker risikoene for tap
   - Bedre styring og kontroll
   - Reduserte kostnader knyttet til innkreving av fordringene
   - Verdifull tid frigjøres til salg og kundeservice

  Utfordringer ved bruk av factoring:
   - Vanskelig å få factoringselskapene med på prosjektsalg og/eller engangssalg
   - Ved delleveranser, varer med returrett, ved forskuddsbetaling og salg til land med høy landrisiko, blir factoring ofte svært ugunstig