• EN
 • Logg inn
 • Factoring

  Factoring innebærer at bedriften overlater til andre å kreve inn utestående beløp hos kunden. Skreddersydde facoring – løsninger til eksportører kan finansiere bedriftens kundefordringer, garantere mulige tap, samt følge opp bedriftens kunder og eventuelle krav.  

  Ved bruk av factoring kan bedriften tilby sine utenlandske kunder å kjøpe varer på kreditt opp til 90 dager. Factoringselskapet garanterer vanligvis både evne og vilje til å betale. Bedriften garanteres oppgjør inne 90 dager etter forfall. Kostnadsdelen for bedriften ved benyttelse av factoring består av administrasjonskostnader og renter. 

  Fordeler med factoring:
   - Frigjør midler som ellers ville vært bundet i kundefordringer
   - Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
   - Minsker risikoene for tap
   - Bedre styring og kontroll
   - Reduserte kostnader knyttet til innkreving av fordringene
   - Verdifull tid frigjøres til salg og kundeservice

  Utfordringer ved bruk av factoring:
   - Vanskelig å få factoringselskapne med på prosjektsalg og/eller engangssalg
   - Ved delleveranser, varer med returrett, ved forskuddsbetaling og salg til land med høy landrisiko, blir factoring ofte svært ugunstig

  Eksportordbok