Factoring

Factoring innebærer at bedriften overlater til andre å kreve inn utestående beløp hos kunden. Skreddersydde facoring – løsninger til eksportører kan finansiere bedriftens kundefordringer, garantere mulige tap, samt følge opp bedriftens kunder og eventuelle krav.  

Ved bruk av factoring kan bedriften tilby sine utenlandske kunder å kjøpe varer på kreditt opp til 90 dager. Factoringselskapet garanterer vanligvis både evne og vilje til å betale. Bedriften garanteres oppgjør inne 90 dager etter forfall. Kostnadsdelen for bedriften ved benyttelse av factoring består av administrasjonskostnader og renter. 

Fordeler med factoring:
 - Frigjør midler som ellers ville vært bundet i kundefordringer
 - Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
 - Minsker risikoene for tap
 - Bedre styring og kontroll
 - Reduserte kostnader knyttet til innkreving av fordringene
 - Verdifull tid frigjøres til salg og kundeservice

Utfordringer ved bruk av factoring:
 - Vanskelig å få factoringselskapne med på prosjektsalg og/eller engangssalg
 - Ved delleveranser, varer med returrett, ved forskuddsbetaling og salg til land med høy landrisiko, blir factoring ofte svært ugunstig

Eksportordbok