Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Faktura

  Fakturaen er en anmodning fra selger til kjøper om hvor, hva og hvem som skal betale for varen. Av denne grunnen er fakturaen ofte krevd av transportør, forsikringsselskap, banker og tollmyndigheter fordi det er det dokumentet som beskriver verdien av varen. Fakturaen bør sendes i god tid til importøren, slik at den kan videresendes i god tid. 

  Normalt brukes en handelsfaktura eller kommersiell faktura (commercial invoice) med opplysninger om blant annet pris og levert mengde i henhold til kontrakten mellom selger og kjøper. UN Invoice Layout Key er en standardblankett som ofte blir lagt til grunn for utarbeidelse av fakturaen. Fakturaen fylles ut av eksportøren og må til noen land viseres eller legaliseres. 

  Andre typer faktura som har ulike bruksområder er proformafaktura, tollfaktura og konsulatfaktura. 

  Ved eksport av varer kreves det ofte at fakturaen skal framlegges i forbindelse med fortolling av varene når de krysser landegrenser. Dersom importlandets myndigheter har krav om spesielle dokumenter tilknyttet en vare, er ofte fakturaen grunnlagsdokument for utstedelse av disse.

  Faktura eller handelsfaktura (commercial invoice) må ikke forveksles med proformafaktura. 

  Tollmyndighetene bruker fakturaen til å:
   - Beregne toll og avgifter
   - Klassifisere varene riktig i henhold til landets eller tollunionens tolltariff
   - Kontrollere om varene er underlagt importrestriksjoner eller andre importbestemmelser.

  Datagrunnlag - elektroniske fakturaer.
  En rekke bedrifter bruker i dag elektroniske systemer som overfører informasjonen automatisk fra fakturaen til tolldeklarasjonen. Opplysningene i handelsfakturaen utgjør vanligvis datagrunnlaget for de fleste andre handelsdokumenter. EDI, XML, ebXML og ulike internettløsninger (web-services) er eksempler på slike elektroniske løsninger.

  EU direktivet om elektronisk signatur åpner for å bruke elektroniske fakturaer ved salg til kunder i EØS-land.