Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Fakturaerklæring

  Fakturaerklæring brukes for å si hvilken opprinnelse varene har. Fakturaerklæring kan fritt brukes på varer opp til 50 000 NOK (6000 EURO for varer i GSP-systemet) av alle eksportører, og ubegrenset verdi for godkjente eksportører.

  Teksten i fakturaerklæringen kan variere noe til ulike land, men teksten må være eksakt gjengitt. Den fylles ut av eksportøren og skrives på fakturaen eller annet handelsdokument. Fakturerklæringen skal ikke viseres eller legaliseres, og sendes direkte til kunden.

  Her er fakturaerklæringen på norsk og engelsk
  Norsk versjon:
  "Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet (tollmyndighetenes autorisasjons nr. ....1) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .......2) preferanseopprinnelse."

  Engelsk versjon:
  " The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2) preferential origin."

  Fakturaerklæring EUR-MED
  Norsk versjon:
  "Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr....(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .... (2) preferanseopprinnelse.
   - cumulation applied with ........ (name of the country/countries) (3)
   - no cumulation applied (3)"

  Engelsk versjon
  "The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.
   - cumulation applied with ........ (name of the country/countries) (3)
   - no cumulation applied (3)"

  ______________________________________
  1) Autorisasjonsnummeret som den godkjente eksportør har fått utdelt av tollmyndighetene skal anføres i parentesen. Dersom fakturaerklæringen er utferdiget av en eksportør som ikke er autorisert, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.

  2) Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Dersom eksporten reguleres av EØS-avtalen - og produktene oppfyller betingelsene for å ha EØS preferanseopprinnelse -skal EØS eller EEA anføres her. Dersom produktene har norsk preferanseopprinnelse i henhold til andre avtaler enn EØS-avtalen, skal norsk eller Norwegian anføres.

  3) Dersom kumulasjon er anvendt skal opprinnelseslandet til de materialer det er kumulert med oppgis etter cumulation applied with... . Denne merknaden skal alltid angis på engelsk. Fyll ut og/eller stryk det som ikke passer.