Proformafaktura

Proformafaktura (Pro Forma Invoice) brukes når varens verdi må fastsettes, men fakturaen som følger varene ikke skal betales. Proformafaktura brukes for eksempel ved midlertidig inn- og utførsel av varer. Proformafaktura kan også brukes for å vise verdien av en vare i tollsammenhenger. 

Andre bruksområder er:
 - spesielle forsendelser som garanti, reparasjon eller lignende
 - søknad om importlisens
 - åpning av remburs
 - underlag for midlertidig utførsel
 - forsendelser uten spesiell handelsverdi, slik som vareprøver, private eiendeler, gaver eller lignende.

Eksportordbok