Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp

    CISG, FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 11. april 1980. Konvensjonens bestemmelser gjelder avtaler om kjøp av løsøre mellom parter som har sitt forretningssted i ulike stater dersom disse statene er tilsluttet konvensjonen eller når dette er bestemt av partene at den skal gjelde for kjøpet.

    Konvensjonen gjelder imidlertid ikke forbrukerkjøp og heller ikke kjøp av tjenester og fast eiendom. 

    Norge er part i konvensjonen og den er en del av den norske kjøpsloven.