Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Foreldelsfrister

  Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeldende overfor skyldneren innen foreldelsesfristen, kan fordringen følgelig ikke innkreves.

  Foreldelsesfristen varierer betydelig fra land til land og i noen tilfeller til og med innen landet, for eksempel fra stat til stat innen USA. Som oftest er foreldelsesfristen for å kreve inn fordringer fra et år og oppover, men langt fra alle land har faste foreldelsesfrister.

  Generelle erfaringer viser at jo lenger tid en fordring står ubetalt etter forfall, desto mindre er sannsynligheten for å få betalt. Avhengig av kunde, bank- og landrisiko er det derfor viktig å ha muligheter til å få betalt:
  uavhengig av om kunden kan betale (for eksempel ved remburs eller kredittforsikring)
  via rettslig oppfølging før foreldelsesfristen går ut.