Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Forhåndsinspeksjon av varer

  Ved eksport til en rekke land må varepartiene inspiseres av et godkjent inspeksjonsselskap før de sendes. På engelsk heter forhåndsinspeksjon av varer Pre-Shipment Inspection (PSI). En forhåndsinspeksjon av varer kan være både tvungen eller frivillig.

  Inngår dette kravet som en del av landets importbestemmelser ligger ansvaret for forhåndsinspeksjonen formelt på importøren. Selger eller eksportør må på sin side sørge for at selve inspeksjonen blir utført. Normalt vil eksportøren motta en standardisert melding fra inspeksjonsselskapet med forespørsel om hvor og når inspeksjonen kan finne sted.

  Følgene av å sende varer til land som krever PSI uten at de er inspisert og godkjent er:
   - Varene kommer ikke gjennom tollen
   - Varene blir stående på tollager og selges eventuelt på tvangsauksjon
   - Selger får ikke betalt, verken fra kunde eller mot remburs
   - Selger må ty til omveier for å "betale seg ut" og det blir fort dyrt
   - Varene blir svært forsinket gjennom tollen, spesielt i land med frivillig inspeksjon.

  Ved godkjenning av forhåndsinspeksjonen og på basis av handelsfaktura og fraktbrev, utstedes Clean Report of Findings sertifikatet av inspeksjonsselskapets kontor i importlandet. Sertifikatet er nødvendig i forbindelse med fortolling av varepartiet.