Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Forhåndsvarsling

  All forhåndsvarsling av vareforsendelser må skje elektronisk. Norske myndigheter har en avtale med EUs myndigheter om at varer som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsles til Tollvesenet, samt transporter mellom Norge og tredjeland via EU skal varsles til tollmyndighetene i EU. I tillegg skal all transport til og fra Svalbard varsles.

  For forsendelser som må forhåndsvarsles er det ulike tidsfrister avhengig av transport- og forsendelsesmåte samt om varene krysser grensen som import eller eksport. Det er transportør, agent, importør, eksportør eller deklarant som forhåndsvarsler. Det er viktig at det er avklart hvem som forhåndsvarsler og at denne personen er tilgjengelig på telefon når varene skal passere gjennom tollen.

  Forhåndsvarslingen skal gjøres gjennom Tollvesenets NCTS system som de fleste speditører/transportører er knyttet opp til, slik at informasjonen kan avgis via aktører med NCTS tilgang.

  Informasjonen som skal avgis i forhåndsvarselet vil være knyttet til avsender, mottaker, produkter, transporten etc. På Toll.no vil du finne eksakt informasjon om forhåndsvarsling.