Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Fortolling og lagring

  Når varene krysser en landegrense skal eventuell toll og avgifter skal betales slik det er bestemt etter nasjonal lovgivning.

  Ved eksport beregnes som oftest ingen avgifter. Imidlertid er tolldeklareringen en registrering av at varen er eksportert og at selgeren kan foreta et avgiftsfritt salg til utlandet. I tillegg opprettholder staten oversikt over hvilke varer som eksporteres og til hvilke land. Dette er blant annet viktig å vite ved inngåelser av nye frihandelsavtaler med våre handelspartnere.

  Ved import av varer krever tollmyndighetene opp toll og avgifter etter de bestemmelser som gjelder. Merverdiavgiften må i de aller fleste tilfeller betales. Toll derimot betales ikke for opprinnelsesvarer fra de land eller områder importlandet har inngått frihandelsavtale med.

  Når varer legges inn på et tollager betales som regel verken toll eller avgifter. Det finnes mange ulike systemer for tollager, bla transittlager, bearbeidingslager, offentlige eller private tollagre. Varer som legges inn på tollagre er under tollvesenets kontroll.

  Import til en rekke land kan gjøres midlertidig. Som oftest må det stilles en sikkerhet for toll og avgifter ved import og som tilbakebetales når varene returneres. Det kan f.eks. dreie seg om reparasjon, bearbeiding, testing, utstillinger, vareprøver etc. Se ATA-carnet.