Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Frihandelsavtaler og Frihandelsområder

  Når en vare krysser en landegrense må det ofte betales toll. Ved å opprette frihandelsavtaler mellom to eller flere parter, er hensikten blant annet å fjerne eller redusere tollen og andre handelshindringer for varer som har opprinnelse i et av landene som er part til avtalen. Det opprettes et frihandelsområde eller en tollunion mellom partene. 

  Frihandelsområder
  I et frihandelsområde er det opprettet frihandel med de fleste varer som er opprinnelsesprodukter i området. Et eksempel på et frihandelsområde er EFTA (European Free Trade Association) hvor Norge er med. Toll, import- og eksportrestriksjoner er fjernet for opprinnelsesprodukter i handelen mellom land i et frihandelsområde. De ulike land opprettholder likevel sin egen handelspolitikk, opererer med ulike tollsatser og import- og eksportrestriksjoner overfor land som ikke er med i frihandelsområdet - såkalte tredjeland. Hvert land har også sin egen ytre tollgrense.

  Tollunion
  Innenfor en tollunion er toll og andre handelshindringer fjernet. Et eksempel på en tollunion er EU (European Union). En tollunion har felles regelverk for utenrikshandel og det er ingen tollgrenser som gjør det nødvendig å tollbehandle varer når de sendes mellom medlemslandene. Når en vare fra et land utenfor tollunionen innføres og fortolles hos en avtalepart, kan den sirkulere fritt i hele tollunionen. Alle landene innenfor en tollunionen har felles tollsats for varer fra tredjeland og regelverket knyttet til restriksjoner er samordnet. 

  Norge er medlem i EFTA og har sammen med de andre EFTA statene inngått en rekke frihandelsavtaler.