Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Frisoner

  Hovedhensikten med frisoner er at vareeier slipper eller får utsettelse med å fortolle inn varer så lenge de befinner seg innenfor frisonen. Prosessene som tillates gjennomført varierer i de forskjellige frisonene og hva som kan gjøres innen den enkelte frisone er gjerne bestemt gjennom lov eller forskrift.

  Innenfor en frisone kan råvarer, komponenter og ferdigprodukter bli:
   - Lagret
   - Solgt
   - Utstilt
   - Ompakket
   - Samlet
   - Gradert
   - Emballert
   - Merket
   - På andre måter ferdigstilt eller bearbeidet.

  Frisoner er som oftest knyttet til havner (free port), men er også bygd opp i innland som en form for tollager (bonded warehouse). På engelsk har man flere betegnelser for frisoner (foreign trade zones, free trade zones, free zones).

  Mange har opprettet frisoner for å fremme handels- og produksjonsvirksomhet som kan gi arbeidsplasser, penger og kunnskapsoverføring.

  De stadig strengere markedskravene til rask vareflyt og direkte etterforsyninger samt bevisstheten om kapitalbindingen som ligger i ethvert lager har påvirket synet på bruken av frisoner som lagringsplass.

  For en effektiv varetransitt, særlig ved oversjøiske forsendelser, kan likevel bruk av frisoner, og da særlig frihavner, være med å sikre en tids- og kostnadseffektiv forsendelse. En del bedrifter som samordner produksjonsaktiviteter fra mange land, bruker aktivt frisoner til å foredle, sammenstille, merke og lagre varer.