Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • GSP-systemet

  Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge.

  For å oppnå tollfordeler kreves ett opprinnelsesbevis, Formular A. Skal du importere korn, mel eller kraftfôr fra et MUL-land, må du ha en innførselstillatelse fra Landbruksdirektoratet. Uten den må du betale full toll selv om du har et opprinnelsesbevis.

  GSP-systemet gir også rom for tollfordeler ved re-eksport av disse varene til EU eller Sveits.

  Oversikt over varene og land som er omfattet av GSP-systemet se Toll.no.