Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Immaterielle rettigheter

    Immaterielle rettigheter omtales ofte som IPR (Intelectual Property Rights) og refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. Det inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

    Rettighetene beskyttes gjennom ulike sett med regler avhengig av hva slags rettigheter det er snakk om, og reglene for beskyttelser er ikke nødvendigvis like i alle land! Når du skal inn i et nytt marked, er det derfor viktig å undersøke om du har beskyttelse for dine immaterielle rettigheter, og evt. Hvordan du går frem for å oppnå beskyttelse om du ikke har det.

    Her finner du forklaring på hva de vanligste formene for IPR inneholder: