Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Importavgifter

  Importavgifter er avgifter som blir beregnet ved import av varer. Den største avgiften ved siden av toll er merverdiavgift.

  De aller fleste land har innført systemer som ligner på det norske merverdiavgiftssystemet. I enkelte land kan dette for eksempel være Sales Tax eller Good and Service Tax.

  Ved siden av toll og merverdiavgift, kan enkelte produkter bli belastet med særavgifter eller andre avgifter som havneavgifter, stempelavgifter, stikkprøveavgifter eller særegne avgifter. I tillegg har enkelte land innført fortollingsgebyrer i ulike størrelser og varianter.

  I importland med uklare regler for importavgifter, bør leveringsbetingelsen DDP (Delivered Duty Paid) unngås.

  Når det gjelder merverdiavgift i EU, er det kun delvis harmoniserte regler, og samtlige EU-land følger egne nasjonale regler for merverdiavgiftssatser.