Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Importrestriksjoner

  Importrestriksjoner er tiltak fra myndighetene som begrenser og/eller overvåker innførselen av en eller flere varetyper til landet.

  Importrestriksjoner kan være i form av særegne nasjonale krav til:
   - Produkter
   - Vekt, emballering og merking
   - Toll
   - Avgifter og gebyrer knyttet til import
   - Innførselslisenser
   - Kvoter
   - Bruk av nasjonale tjenesteytere
   - Subsidier, antidumping- og beskyttelsestiltak
   - Sikkerhets- og antiterrortiltak
   - Omstendelige innførselsprosedyrer

  Det er også viktig å være klar over at noen land har totalforbud mot innførsel av enkelte varer, dette kan være narkotiske stoffer, visse typer militært materiell, pornografiske artikler mv.

  Det er viktig at den norske eksportøren undersøker eventuelle innførselsrestriksjoner for sine varer, før kontrakten undertegnes og vareforsendelsen finner sted. Overfor kunder i land som benytter importrestriksjoner, bør det tas forbehold i kontrakten om at salget forutsetter at innførselstillatelse er innvilget.