Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Juridisk system

  Et lands juridiske system legger grunnlaget for hvordan kontrakter skrives. Det er lurt å være oppmerksom på hvilke juridisk system som gjelder i landet man handler med, da kjennskap til type system kan gjøre kontraktsforhandlingene lettere.

  Det er i hovedsak tre forskjellige juridiske systemer i verden; Tyskromers rett (Civil Law), Angloamerikansk rett (Common Law) og Islamsk rett. Det største skille er hvor mye, hva og hvilken rettspraksis som er skrevet ned i rett.

  Juridiske systemer som er basert på Tyskromersk rett, slik vi har her i Norge, er prinsippene og rettspraksis skrevet ned i lov. Dette fører til at det ikke er behov for lange detaljerte kontrakter, fordi forholdet mellom partene er regulert i lov.

  I motsetning er lovgivningen i Angloamerikansk rett støttet av tidligere rettsavgjørelser som bestemmer hvordan lovene skal tolkes. Det er derfor behov for lengere og detaljerte kontrakter som regulerer forholdet mellom partene.

  Islamsk rett er basert på rettskilder fra Koranen og den hellige bok om Muhammeds handlinger og levesett; Sunna. Grunnet økende internasjonal handel har enkelte land med Islamsk rett blitt påvirket av både Tyskromersk og Angloamerikansk rett. Dette betyr at det er mulig å legge modellkontrakter til grunne for kontraktsforhandlingene.