Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kredittforsikring

  Kredittforsikring er en form for betalingssikring ved salg på kreditt i åpen regning. Kredittforsikring av risikoen for tap på fordringer brukes vanligvis på kortsiktige kreditter inntil 2 år.  

  Eksportøren kan vanligvis sikre seg mot følgende hendelser:
   - Manglende betalingsevne hos kjøper (kommersiell risiko)
   - Betalings uvilje hos kjøper (kommersiell risiko)
   - Uroligheter som følge av politisk risiko, se landrisiko.

  Dersom kunden av grunner nevnt over ikke gjør opp for seg og salget kan dokumenteres, får kreditor som oftest igjen mellom 80 % - 95 % (denne prosentsatsen kan også være lavere). Normalt ekskluderes renter etter forfall. Dekningssatsen er avhengig av følgende:
   - Type risiko
   - Land
   - Kredittgrensen satt for den enkelte kunde og land
   - Kredittforsikringsselskap og polise

  Normalt foretrekker kredittforsikringsselskapene at du tegner en generalpolise som dekker så vel sikre som mindre sikre kunder i både risikable og mindre risikable land. Prisen på generalpoliser varierer vanligvis mellom 0,2 % - 0,7 % av fakturabeløpet. Man kan også i enkelte tilfeller tegne en separat forsikring for enkeltsalg. Dette er vesentlig dyrere.

  For kredittforsikringer inntil to år, er det særlig fire aktører som er aktive på det norske markedet.
   - Atradius
   - GIEK kredittforsikring AS
   - Euler Hermes
   - Trygg Forsikring
   - Coface

  Det er forskjellige krav til forskjellige markeder og land. Derfor er det viktig å ta kontakt med kredittforsikringsselskapene direkte for å få mer informasjon spesifikt til et land eller marked.

  For kreditter med en løpetid på over to år er Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) den viktigste aktøren.