Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Legalisering og visering av dokumenter

  Legalisering og visering vil si at dokumentene godkjennes av en uavhengig tredjepart ved hjelp av stempel og underskrift. Noen land krever at opplysningene som eksportørene gir i eksportdokumentene skal viseres og/eller legaliseres før de blir ansett som fullverdige i importlandet. Kostnader for visering og legalisering kan ofte forekomme.

  Legalisering
  Ved legalisering skal en utenlandsk myndighet, det vil si ambassade eller konsulat, godkjenne dokumentet. Vær oppmerksom på at ikke alle land har representasjon i Norge.

  Visering
  Ved krav om visering må et handelskammer i Norge godkjenne dokumentet. Alle handelskamrene i Norge har innført elektronisk visering - eCert, som kan være et godt alternativ til å få stemplet dokumentene ved handelskammeret. Ikke alle land aksepterer eCert metoden, så avklar dette med ditt lokale handelskammer.