Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Leverandørerklæring

    Leverandørerklæring brukes kun i forbindelse med såkalt full kumulasjon og gjelder kun innen EØS-avtalen. En leverandørerklæring gjelder ikke som opprinnelsesbevis og gir derfor ikke tollfordeler.

    Leverandørerklæringen skal utstedes etter et fastlagt skjema og etter bestemte regler kan også Langtids leverandørerklæring benyttes.

    Leverandørerklæringen er bevis for den bearbeiding eller foredling varer har gjennomgått i EØS uten å oppnå frihandelsstatus. Systemet innebærer at en produsent kan nyttiggjøre seg av bearbeidingsprosesser som er gjort av andre innenfor EØS, for at sluttproduktet kan oppnå opprinnelsesstatus.