Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Leveringsbetingelser

  Leveringsbetingelser er noe man forhandler om i internasjonal handel. Det er viktig å spesifisere hvilke leveringsbetingelser du vil benytte i din kontrakt. Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010 som kan benyttes nasjonalt og internasjonalt. 

  International Chamber of Commerce (ICC) laget allerede første gang i 1936 ett sett med standard leveringsbetingelser som tydeliggjør hvem som bærer risiko, hvem som står for kostnader og hvem som har ansvar for formalitetene knyttet til eksport og import ved transport.

  Regelverket har til hensikt først og fremst å unngå dyre misforståelser mellom partene i internasjonal handel av varer.

  Incoterms blir benyttet i eksportkontrakter over hele verden og gir regler og veiledning til importører, eksportører, tollmyndigheter, advokater, transportører og forsikringsselskaper i internasjonal handel.

  Incoterms® 2010 trådte i kraft 1. januar 2011, og kan benyttes innenlands og internasjonalt.

  Det viktig at du:
   • Alltid nevner Incoterms i salgskontrakten ved å referere til regelverket i kontraktsteksten og spesifisere sted med nøyaktig punkt for overlevering av varene, samt tidspunkt.
  For eksempel FCA Eksportfabrikken AS, Blomsterveien 30, Drammen, 4. januar 2030, Incoterms® 2010
   • Har tilgang til regelverket Incoterms® 2010, utgitt av ICC Norge.
   • Er klar over at det er 11 gyldige leveringsbetingelser etter Incoterms® 2010, verken flere eller færre.
   • Multimodale (anbefalte):EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP og DDP
   • Sjøklausuler: FAS, FOB, CFR og CIF
   • De tidligere termene DAF, DES, DEQ, og DDU (Incoterms 2000) har blitt erstattet av DAP og DAT.
   • Vet at Incoterms er en del av salgskontrakten, at kjøpsretten er det juridiske grunnlaget for leveringsbetingelsene og at partene etter Incoterms® 2010 er selger og kjøper, ingen andre.
   • Er klar over at leveringsbetingelsene CFR, CIF, CPT og CIP ikke er ankomstklausuler hva gjelder risikoovergang (slik som D-klausulene), men er skipningsklausuler på linje med F-betingelsene

  Det er valgfritt hvilken utgave av Incoterms som benyttes, men vi anbefaler alltid å bruke siste versjon som er Incoterms® 2010. Derimot benyttes fortsatt Incoterms 2000 i enkelte internasjonale kontrakter.