Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Database for internasjonal handel

  Benytt Mendel Online til å finne de tollsatser og dokumentasjonskrav som gjelder for dine produkter i ulike markeder.

  I databasen Mendel Online finner du tollsatser til 150 land og dokumentasjonskrav til 100 land. Du trenger et brukernavn og passord som du lager første gang du bruker databasen, samt et Tolltariffnummer/HS-nummer, tjenesten er gratis.

  Når du skal søke etter det du er interessert i å finne ut av trenger du de fire første sifferet av tolltariffen for ditt produkt. Dersom du ikke ennå har et tolltariffnummer for ditt produkt, kan du søke opp produktet i Tolltariffen, eller kontakte Tolletaten for å få en bindende forhåndsuttalelse.

  Det er viktig at du er nøye med tollklassifiseringen når du bruker databasen, da dette vil gi deg mer presis informasjon knyttet til ditt produkt. For mer informasjon om Tolltariffen og HS-nummer se eksportordboken eller Toll.no

   

  Nedenfor kan du også finne informasjon om EU Trade Helpdesk, en online database for internasjonal handel og EU.

   

   

  Eksportordbok