Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Merking av varer

  Svært mange land krever at varer skal være merket med "made in Norway" eller tilsvarende betegnelse på et annet språk. Det kan også være krav om at tilsvarende merking gjentas på transportemballasjen og i angitte handelsdokumenter.

  Disse kravene er også nedfelt en internasjonal avtale, Madrid-konvensjonen, om bekjempelse av falsk eller villedende merking av opprinnelsesland.

  En rekke land har sluttet seg til eller legger til grunn Madrid-konvensjonens bestemmelser i sin lovgivning.

  Manglende, falsk eller villedende merking av opprinnelsesland på varen kan føre til at varen blir holdt tilbake i tollen, returnert, eller på annen måte ikke tillates å omsettes.

  Absolutte krav om "made in" merking forekommer særlig for forbruksvarer og næringsmidler. Likevel bør eksportører også av andre typer varer sjekke med importør om slike krav må oppfylles i forkant av kontraktsinngåelsen og vareforsendelsen.

  Utover dette kan det være krav til merking på importlandets språk, evt. faremerking og lignende. Vi viser her til de respektive landsider i Eksporthåndboken.