Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Standardkontrakter

  Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid. Standardkontraktene gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag, selv om de ikke nødvendigvis løser alle problemer for alle bedrifter. Standardkontraktene er i seg selv greie sjekklister. De presenterer ellers forslag til praktiske løsninger og balanserte ordninger for tvisteløsning.

  På slutten av forhandlinger om større avtaler er det like fullt lurt å bringe inn en erfaren forretningsadvokat for å gå kritisk gjennom avtaleutkastet.

  Du må selvsagt først avklare hvordan du ønsker å distribuere dine varer. Når dette er avklart har du grunnlag for å vurdere hvilken type standardkontrakt som best dekker dine behov.

  Både ICC og Orgalime har utarbeidet standardkontrakter som kan kjøpes på respektive hjemside.