Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Morarente

  Morarenter, som også kalles forsinkelses- eller strafferente, er ment som en kompensasjon til selger ved forsinket betaling.

  Finansielt framstår forsinket betaling som kjøpers urettmessige bruk av selgers penger til å finansiere egen drift. Denne formen for ufrivillig kreditt tærer igjen på likviditeten og lønnsomheten til eksportøren.

  I et forsøk på å redusere sene betalinger, har EU vedtatt «Late Payment Directive» (direktiv 2011/7/EU) som et minimumskrav for fastsettelse av betalingsfrist. Direktivet gjelder også for Norge som EØS medlem. Her er 30 dagers betaling satt som norm mellom bedrifter, men med en mulighet til å bli enige om opptil 60 dagers betalingsfrist. Direktivet gir anledning til å bruke en morarente ved forsinket betaling som ligger åtte prosent over referanserenten fastsatt av EU’s sentralbank eller tilsvarende sats fastsatt av medlemsstatenes sentralbank, hvis landets valuta ikke er Euro.

  Det er viktig at krav om morarente kommer med i salgskontrakten og gjerne også gjentas i ordrebekreftelsen og på handelsfakturaen. Dersom ikke kravet er skriftlig fastsatt og gjensidig bekreftet i kontrakten, har man senere en dårligere stilling i rentekravet.

  Selv om morarente i dag er et anerkjent virkemiddel i mange land, vær klar over at: 
   - Maksimal tillatt morarente i det aktuelle markedet må sjekkes, da rentesatsen varierer betydelig fra land til land. I en del land er maksimumsrente fastsatt ved lov. 
   - I enkelte land, særlig muslimske, kan morarente ikke brukes.
   - I enkelte land er det ikke praksis å bruke morarente i næringslivet, f.eks. visse asiatiske land.

  Tendensen internasjonalt er at flere og flere land aksepterer at selgere som ikke får betalt i tide kan kreve morarenter. Dette gjelder delvis også muslimske land, hvor morarenter tradisjonelt ble oppfattet som å være i strid med Koranen.

  Likevel er det viktig å være klar over at det er betydelig nasjonale forskjeller med hensyn til:
   - Nivået på morarenter som lovmessig kan kreves 
   - Når morarentene starter å løpe 
   - Hvem som kan avgjøre om morarenter kan ilegges 
   - Hvem som lovmessig kan innkreve fordringer + morarenter.

  Slike forhold er av betydning å ha sjekket ut på forhånd for å vite om morarenter kan brukes som et effektivt middel. 

  Bedrifter med begrensede ressurser og et ønske om selv å inndrive forsinkede fordringer og morarenter kan bruke profesjonelle aktører som:
  - Inkassobyråer 
  - Factoringselskaper 
  - Forretningsadvokater 

  Når disse har nettverk og lovlig kan operere som pengeinnkrevere i vedkommende land.