Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Opprinnelsesbevis

  Et opprinnelsesbevis bestemmer hvilken opprinnelse en vare har. Det eksisterer to parallelle systemer i internasjonal handel hvor opprinnelsesbeviset har ulike funksjoner.

  Made In/Country of Origin
  Ved eksport skal det alltid opplyses om et produkts opprinnelse og for produkter som ikke eksporteres under et preferansesystem vil det vanligvis være Certificate of Origin som kan benyttes. Opprinnelsesbeviset gir ikke tollfordeler og er kun en stadfestelse på hvor varen er produsert og har sin opprinnelse. Regelverket administreres av WTO - Verdens handelsorganisasjon, og de fleste land har nasjonale regelverk som bestemmer varenes opprinnelse. I Norge er de ikke-preferensielle opprinnelsesreglene uttrykt i tollforskriftens § 8-6.

  Enkelte land krever at et opprinnelsesbevis følger varen, uansett hvilken opprinnelse varen har. Aktuelt opprinnelsesbevis i henhold til dette systemet er vanligvis Certificate of Origin. Les mer om Tolletatens elektroniske Certificate of Orgin her