Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Opprinnelsesregler

  Det finnes to ulike sett med opprinnelsesregler i internasjonal handel.

  Preferensielle opprinnelsesregler
  I alle frihandelsavtaler er det inntatt et eget sett med regler som bestemmer hvordan en vare skal fremstilles for at man kan blant annet få preferansetollbehandling (tollfordeler) ved innførselen til et avtaleland. Det må fremlegges et opprinnelsesbevis (Fakturaerklæring, Varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED) for å oppnå disse fordelene.

  Ikke-preferensielle opprinnelsesregler
  Flere land krever bevis på opprinnelse, for å sikre at markedsføringen ikke er misvisende. Dette regelverket administreres av WTO - Verdens handelsorganisasjon, og de fleste land har nasjonale regelverk som bestemmer varenes opprinnelse. I Norge er de ikke-preferensielle opprinnelsesreglene uttrykt i tollforskriftens § 8-6.

  Det er viktig å være klar over at man kan bli bedt om å utstede et opprinnelsesbevis (Certificate of Origin) til tross for at det ikke er et myndighetskrav i importlandet.