Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Pakklisten

  Pakklisten er en detaljert oversikt over hva en vareforsendelse inneholder, og er viktig for å identifisere når og hvem som utstedte dokumentet. Juridisk kan pakklisten representere et leveringsbevis mellom selger og kjøper.

  Pakklisten skal fylles ut av eksportøren, og sendes med varene slik at både transportør, speditør, tollvesen og kjøper enkelt kan se hva pakken inneholder. Det er ingen mal for hvordan en pakkliste skal se ut men et eksempel kan sees her. Pakklisten legges vanligvis i en av pakkene eller festes på utsiden av pakken i en vanntett konvolutt. Den merkes da Packing list enclosed eller lignende. Det er mulig å sende pakklisten elektronisk, dette gjøres på avtale mellom partene. 

  En del land pålegger selger å utstede pakkliste og har i tillegg spesifikke krav til hva pakklisten skal inneholde. En pakkliste kan også bli krevd i forbindelse med betaling ved remburs.

  Mye av informasjonen i pakklisten er allerede i fakturaen og til en del land er derfor pakkliste unødvendig og dette bør sjekkes med kunden i forkant.

  Juridisk kan en pakkliste representere et leveringsbevis i forholdet mellom selger og kjøper.