Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Påminnelse- og inkassorutiner

  Betalingsforsinkelser er dessverre svært vanlig ved internasjonalt salg, spesielt ved salg i åpen regning.
  Uansett hvor årsakene til disse forsinkelsene ligger er det viktig å ha fungerende overvåknings- og kravrutiner som effektivt tvinger kjøper til betale til rett tid. For å lykkes i dette uten å ødelegge kundeforholdet bør man kjenne til lokal praksis i de respektive land.
  Morarenter er her et viktig virkemiddel, i den grad de kan brukes.

  I en del land er rutinene for oppfølging av for sene betalere nøye lovregulert både når det gjelder:

  • Hvor raskt man kan purre
  • Hvordan man purrer (per brev, telefon, ved personlig oppmøte og lignende)
  • Hvor mange ganger man må purre før saken går til rettslig oppfølging

  I andre land er det svært viktig å ta hensyn til lokal forretningsskikk og omgangsformer for å kunne nå igjennom med sine betalingskrav.

  Mange bedrifter opplever det som både svært ressurskrevende og personlig ubehagelig å purre opp sene betalere. Bruk av profesjonelle inkassobyråer med et bevislig fungerende nettverk i kundens land kan i så fall være en god løsning.

  Et relativt enkelt tiltak flere eksportører benytter seg av, er å kontakte utenlandskunden rett etter at varen er kommet fram og undersøke om:

  • Kjøper har mottatt varen til rett tid, i rett mengde og tilstand
  • Handelsfakturaen og/eller andre betalingsdokumenter stemmer
  • Om betalingsadressen, evt. andre referanser er riktige

  Dersom kunden svarer bekreftende og dette kan dokumenteres er unnskyldningen for å trenere betaling atskillig dårligere. Dette er dessuten en form for positiv kundeoppmerksomhet som kan legge grunnlaget for gjensalg.