Produktkontrollsertifikater

Produktkontrollsertifikater viser at produktene er i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale regler. Kravene til dokumentasjon vil varierer ut i fra hvilekt produkt og til hvilket land produktet skal til. 

Sjekk hvilke dokumentkrav som gjelder for ditt produkt til eksportlandet i Mendel. Du vil finne denne informasjonen under Specific requirements på Import Formalities. 

Både CE-merking og Clean report of findings er sertifikater som beviser at produktene samsvarer med en gitt kvalitet. For mer informasjon se egene sider. 

Ulike typer produktkontrollsertifikater:
Manufacturer's Declaration
Sunnhetssertifikat

Eksportordbok