Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Produktkontrollsertifikater

  Produktkontrollsertifikater viser at produktene er i samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale regler. Kravene til dokumentasjon vil varierer ut i fra hvilekt produkt og til hvilket land produktet skal til. 

  Sjekk hvilke dokumentkrav som gjelder for ditt produkt til eksportlandet i Mendel. Du vil finne denne informasjonen under Specific requirements på Import Formalities. 

  Både CE-merking og Clean report of findings er sertifikater som beviser at produktene samsvarer med en gitt kvalitet. For mer informasjon se egene sider. 

  Ulike typer produktkontrollsertifikater:
  Manufacturer's Declaration
  Sunnhetssertifikat