Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Produktkrav

    Mange produkter vil måtte oppfylle krav til form, funksjon og sammensetning for å kunne selges til ulike markeder. Hvert enkelt land kan ha egne krav til produkter, samt krav til vekt, emballasje og merking av vare eller emballasje. Dette omtales ofte som «tekniske handelshindre». De fleste tekniske handelshindre er begrunnet ut fra hensyn til helse, sikkerhet og miljø.

    Gjennom felles krav og gjensidig godkjenning av produkter, kan tekniske handelshindre avvikles mellom landene slik at varer kan flyte fritt over landegrensene. Derfor er det viktig å undersøke om det stilles særlige krav til produktets form, funskjon eller sammensetning allerede i en tidlig fase av produktutviklingen.

    Dersom det finnes frivillige eller påbudte krav til produktet, finnes det normalt også standarder som forkalrer fremgangsmåte for å fremstille produkt i henhod til gjeldene retningslinjer eller krav. Standard Norge gir en oversikt over alle standadrer som er tilgjengelig, både for det europeiske og globale markedet. Her kan du også kjøpe tilgjengelige standarder.