Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Remburs

  Remburs kalles på engelsk Letter of Credit, forkortet LC, eller Documentary Credit (DC). Det er en oppgjørs- og sikringsform hvor kjøpers bank forplikter seg ovenfor selger at denne får betalt når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid, og i henhold til betingelsene i rembursen.

  Remburser bygger på et anerkjent internasjonalt regelverk, UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), utgitt av det Internasjonale Handelskammeret, ICC.

  Ved remburs går kjøpers bank, og i noen tilfelle selgers bank, inn med selvstendige betalingsforpliktelser, i motsetning til ved dokumentinkasso hvor bankenes rolle er begrenset til å være formidlere av dokumentene. Begrensningene ved dokumentinkasso er samtidig ofte hovedargumentene for å bruke remburs.

  Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som:
   - grad av sikkerhet (bekreftet/ubekreftet)
   - når skal rembursen utstedes
   - rembursens gyldighet
   - skipningsfrist
   - tidspunktet for betaling
   - hva skal utløse betaling - dokumenter