Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Salgskontrakt

    Med salgskontrakt mener vi situasjoner der eksportør og kunde handler direkte med hverandre – uten mellomledd. Direkte salg er enkleste form for å gå inn i et nytt marked, med relativt liten risiko og lave etableringskostnader sammenlignet med andre former å selge på.

    En eksportør kan også selge sine produkter eller tjenester på et nytt marked gjennom å bruke en distributør eller en agent på det lokale markedet. Distributøravtale og agentavtale kan derfor også ses som en form av salgskontrakt.