Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Samfunnsansvar

  Samfunnsansvar handler om at bedriften/organisasjonen forstås i en videre samfunnsmessig ramme, som en integrert del av samfunnet.

  Innovasjon Norge ønsker at norske bedrifter tar samfunnsansvar. For Innovasjon Norge innebærer det at bedriften tar ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø, og gjennom innovasjon og ansvarlig drift bidra til å løse vår tids samfunns- og miljøutfordringer.

  Fokusområder
  Innovasjon Norge har valgt å gi områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, lokalsamfunn, korrupsjon og leverandørkjeder spesiell oppmerksomhet. Det er en forutsetning innen alle disse områdene at bedrifter overholder lover og reguleringer i landene de opererer i. Innovasjon Norge forventer i tillegg at norske bedrifter tar med seg en sunn norsk virksomhetspraksis og forretningsskikk når de internasjonaliserer sin virksomhet.