• EN
  • Logg inn
  • Skatteavtaler

    Norge har inngått en rekke skatteavtaler med ulike land for å unngå dobbel beskatning og forebygge skatteunndragelse. Disse avtalene er bygget på to ulike systemer.

    Fordelingsmetoden har som formål å unngå dobbeltbeskatning. Derfor skal inntekten som den andre staten har beskatning til unntas fra beskatning i Norge.

    Kreditmetoden brukes på alle nyere skatteavtaler og er ment for å unngå dobbelt beskatning av lønnsinntekter. Skatteyteren får da fradrag i norsk skatt for den skatten som allerede er betalt på inntekten i den andre staten.

    For fullstendig liste over skatteavtaler mellom Norge og andre stater, se Regjeringen.no

    Eksportordbok