Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Skatteavtaler

  Norge har inngått en rekke skatteavtaler med ulike land for å unngå dobbel beskatning og forebygge skatteunndragelse. Disse avtalene er bygget på to ulike systemer.

  Fordelingsmetoden har som formål å unngå dobbeltbeskatning. Derfor skal inntekten som den andre staten har beskatning til unntas fra beskatning i Norge.

  Kreditmetoden brukes på alle nyere skatteavtaler og er ment for å unngå dobbelt beskatning av lønnsinntekter. Skatteyteren får da fradrag i norsk skatt for den skatten som allerede er betalt på inntekten i den andre staten.

  For fullstendig liste over skatteavtaler mellom Norge og andre stater, se Regjeringen.no