Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Sunnhetssertifikat

  Sunnhetssertifikat bekrefter at produktet er produsert i samsvar med norske bestemmelser og kan fritt omsettes i Norge. Spesifikke sunnhetssertifikater eksisterer på blant annet kjøtt- og kjøttprodukter, fisk- og fiskeprodukter, levende dyr og planter og tre. 

  Det eksisterer egne (spesifikke) blanketter for en rekke land, og det er ulike krav til attestering, visering eller legalisering. For produkt og landspesifikk informasjon, se Mendel Online, eller Mattilsynets nettsider. For å få dokumentet godkjent av mattilsynet må det sendes inn elektronisk. 

  Dokumentet fylles ut av eksportøren, og godkjennes, undertegnes og stemples av aktuell norsk myndighet (oftest Mattilsynet) dersom dette kreves. Dokumentet følger varene til mottager sammen med øvrig handelsdokumentasjon. Det skal adresseres til importøren, som fremlegger dokumentene for importlandets toll- og aktuelle myndigheter for kontroll.

  Her vil praksis variere noe. Derfor anbefales kontakt med det aktuelle myndigheter i importlandet eller importøren for ytterligere informasjon.

  Etter at den utvidete EØS-avtalen, den såkalte ”veterinæravtalen” med EU, trådte i kraft, er det ikke offentlig krav om at sunnhetssertifikat skal utstedes for kjøtt- og kjøttprodukter eller fisk- og fiskeprodukter. 
  Imidlertid må produsent ha gyldig EØS-autorisasjon fra aktuell tilsynsmyndighet.

  I tillegg har WTO (World Trade Organisation) en egen avtale. Avtalen etablerer regler, prinsipper og mål på området. Målet er å sikre at såkalte sanitære og fytosanitære tiltak er saklig begrunnet og ikke utgjør en skjult handelshindring. Den omtales ofte som SPS-avtalen (WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures).