Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Toll og avgifter

  Toll og avgifter er basert på verdien på varen og HS nummeret. Foruten eventuell toll og merverdiavgift kan importører bli ilagt forskjellige typer indirekte skatter som omsetnings- eller salgsskatt av samme slag som belastes innenlandske produkter. Importøren kan ofte av skattemessige grunner gjøre fradrag for slike skatter, på linje med merverdiavgift. Det er derfor ikke uten videre gitt at de skal tas med i priskalkylen.

  Av andre skatter og avgifter, som kan pålegges en importert vare, (og i de fleste tilfeller tilsvarende innenlandske varer) nevnes:
   - Stempelavgift
   - Statistikkavgift
   - Fortollingsgebyr
   - Forbruksskatter
   - Fraktskatt
   - Luksusskatt
   - Miljøavgifter
   - Særavgifter

  Disse skattene eller avgiftene, som iblant kan være høyere enn selve tollen, pålegges i de fleste tilfelle importøren eller dennes representant ved innfortolling. Hvem som har kostnaden og risikoen for at disse avgifter betales avhenger av hvilke leveringsbetingelser som er valgt.