Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tollbehandling

  Alle varer skal tollbehandles ut av Norge og eksportører må påse at formalitetene og reglene for eksport av varer fra Norge er overholdt. Tollbehandlingen og prosedyrene i importlandene varierer fra land til land og mange steder blir det brukt elektroniske fortollings- og registreringssystemer.

  Enhver norsk eksportør må forholde seg til visse utførselsformaliteter. Det vil si at varene minimum må:
   - tollklareres ut av Norge ved eksport
   - være tillatt eksportert i henhold til aktuelle eksportrestriksjoner
   - visse handelsdokumenter må presenteres slik som handelsfaktura og transportdokument

  Les mer om hvordan varer fortolles ut av Norge og norske tollprosedyrer på Toll.no.

  Selv om tollbehandlingsprinsippene og prosedyrene stort sett er like i de fleste land, kan det allikevel være store variasjoner til kravene som stilles ved innførsel fra land til land. Blant annet dokumentasjon, tillatelser og avgiftsregimer kan variere. Godt samarbeid mellom selger, kjøper, speditør, transportør og myndigheter er derfor viktig.

  Enkelte land har omstendelige innførselsprosedyrer som kan kjennes igjen ved:
   - kravene til handelsdokumenter blir mange og omstendelige
   - eksportøren må forholde seg til flere myndighetsorganer med til dels uklart ansvarsområde
   - tollbehandling og grensepassering kan ta uforholdsmessig lang tid
   - gjeldende importprosedyrer og praksis er vanskelig å kartlegge og etterleve
   - korrupsjon eventuelt kommer inn som en kompliserende faktor

  Det er ingen enkel fasit på hvordan man takler omstendelige innførselsprosedyrer. Men aktuelle tiltak er i alle fall å:
   - Planlegge forsendelser til vanskelige land ekstra godt
   - Bevisst velge transportører og speditører med godt nettverk og kontakter på stedet
   - Velge en leveringsbetingelse som tar høyde for mangelen på kontroll
   - Velge en form for betalingssikring som ikke lar betalingen kun stå og falle på om varene har kommet fram til kjøper