Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Tollfaktura

    Tollmyndighetene i visse land krever en såkalt tollfaktura (Customs Invoice) som skal skrives ut på en fortrykt blankett. Årsaken til dette kan være krav om en spesiell verdi- eller opprinnelseserklæring.

    Vær oppmerksom på at enkelte eksportører feilaktig bruker betegnelsen "tollfaktura" om det eksemplaret som sendes til tollvesenet.

    Se under hvert enkelt land om tollfaktura kreves.