Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Transportdokumenter

  Transportdokumentet er et bevismiddel for fraktavtalens innhold mellom selger/kjøper og transportør. 

  Transportdokumentet fungerer blant annet som en kvittering som viser hvor mange kolli er blitt lastet opp, hvor mange kolli er mottatt av kjøper og er det eventuelle skader på godset ved lasting eller lossing. Alt dette noteres på transportdokumentet. Felles for disse dokumentene er at de oftest utstedes av transportør eller speditør, det som skiller dem er at de er knyttet opp mot de forskjellige transportmetoden. 

  Uavhengig av transportmetode, kan det være lurt å gi transportør en skipnings instruks slik at transportør får nødvendig informasjon til å fylle ut transportdokumentet og håndtere vareforsendelsen på forsvarlig måte. 

  Transportdokumentet er et viktig informasjons- og kontrollgrunnlag for offentlige myndigheter i eksport- og importlandet, spesielt for tollmyndighetene.