Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Transittdokumenter

    Et transittdokument utstedes i forbindelse med transitt av varer. 

    Formålet med dokumentet er at varer kan fraktes fra et land til et annet under tollvesenets kontroll, uten at toll og avgifter blir belastet før varene ankommer bestemmelsesstedet. 
    Ved transitt kan ulike dokumenter benyttes og varene kan transitteres for salg, midlertidig bruk i utlandet, lån, utstilling med mer.