Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Transportemballasje

  Transportemballering skal beskytte varene under transporten frem til kjøper. Det er selgers ansvar at varene er forsvarlig pakket, uansett leveringsbetingelser og transportmåte.

  Vær oppmerksom på visse land har krav til spesielle symboler som må være på emballasjen, for å vise at leverandøren er tilsluttet et gjenvinningssystem. Det er viktig å sjekke om kravene gjelder både forbruker- og transportemballasje. Farlig gods må også merkes forsvarlig, dette vil din transportør kunne hjelpe deg med. 

  Hvordan emballasje som er anbefalt vil variere ut i fra:
   - produktets art
   - transportmåte (fly, sjø, vei osv. pakket på pall eller i container?)
   - klimaendringer under transporten
   - antall omlastinger
   - håndtering i ankomstland (havn, flyplass, terminal osv.)
   - mottaksforhold hos kjøper

  Vær spesielt oppmerksom på at varene kan bli utsatt for ulike forhold under transporten, vær derfor nøye med transportemballasjen. For mer informasjon om hvordan transportemballasje som passer dine, er det anbefalt å snakke med din transportør eller kompetansemiljøer.

  + Treemballasje

  + EU-krav for emballasje