Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Transportforhold

  Det er anbefalt å snakke med din transportør om transportforholdene:
   
   -  I importlandet
   - Hvilke transportformer som er vanlige hvor
   - Transporttid
   - Transportmerking og emballasje

  Verdt å merke seg er også at vektbegrensningene for last varierer i betydelig grad fra land til land. En container som for eksempel har en kurant vekt ved forsendelse fra Norge kan vise seg å være for tung for innenlandsk frakt i mottakerlandet. Slike vektbegrensninger gjelder først og fremst for lastebiltransport.

  En del land diskriminerer fremdeles utenlandske transportører, slik at transportkjøper blir nødt til å benytte seg av en innenlandsk registrert transportør på deler av fraktruten frem til kjøper. Valg av leveringsbetingelse er her av betydning, ha derfor god dialog med din transportør om deres nettverk i landet varen skal til.