Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Transportmerking

  Snakk alltid med din transportør om merking og pakking av varer, da din transportør vil kjenne til hvordan dette best gjennomføres. 

  Generelt har eksportøren ansvar for å merke varen på en måte som:
   - Gir transportøren tilstrekkelig informasjon for å håndtere godset forsvarlig
   - Gir importøren/kjøperen tilstrekkelig informasjon for å identifisere godset som sitt og håndtere det på tilbørlig måte
   - Ved farlig gods gjelder særskilte merkings- og håndteringsbestemmelser.

  I tillegg til disse generelle hensynene eksisterer det særskilte nasjonale merkekrav for bruk av symboler, størrelsen på bokstavene på emballasjen, hvor merkingen skal settes og så videre. Det er dessuten viktig å undersøke om transportemballasjen kreves merket på nasjonalt språk, eller om internasjonale symboler og for eksempel engelske betegnelser holder.

  Håndtering av gods - billedmerking
  Generelt anbefaler vi norske eksportører og deres hjelpere å holde seg til ISO-standard EN ISO 780: 1997: Packaging. Pictoral marking for handling of goods. Den engelskspråklige versjonen er også fastsatt som Norsk Standard NS-EN-ISO 780: Emballasje. Billedmerking for håndtering av gods.

  Denne og andre standarder kan bestilles hos Standard Norge.