Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Utførselsrestriksjoner

  Det er viktig at du sjekker om dine varer er underlagt utførselsrestriksjoner før du signerer en kontrakt med en kunde i utlandet. Restriksjoner knyttet til en vare varierer ut i fra hvilken varekategori varen er i, og det kreves utførselstillatelse uansett mottager for flere varekategorier.

  For eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester på Utenriksdepartementets Liste I og Liste II, kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før forsendelse.

  Vær også oppmerksom på land underlagt sanksjoner, produkter som har eller kan ha militær betydning eller dersom kjøper er en militær kjøper, da det kan være ytterligere restriksjoner. Informasjon om hvordan man søker om lisens og annen informasjon til eksportører om utvidet lisensplikt er tilgjengelig på UDs side for Eksportkontroll.

  Videre har Norge restriksjoner på utførsel av:
   - Avfall
   - Fisk og fiskevarer
   - Kulturminner og kunst
   - Truede plante- og dyrearter
   - Elektriske og elektroniske produkter

  For mer informasjon se fullstendig liste og referanser til korrekt lovverk, se nettsidene til Tolldirektoratet, Mattilsynet, Sjømatrådet eller UDs Avdeling for Eksportkontroll.