Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Vareprøver

  Vareprøver uten kommersiell verdi defineres gjerne som varer, modeller og mønstre som kjennetegnes ved at de ved innfortolling i et land framstår som:
   - Kommersielt verdiløse, for eksempel er gjennomhullet, tydelig er påført "sample", leveres i et ikke salgbart format eller liknende
   - Enkeltleveranser, dvs. at det er ikke er mer enn ett eksemplar av hver sort eller størrelse i sendingen
   - Har ubetydelig verdi, for eksempel ved at verdien, i tråd med norske innførselsregler for den enkelte gjenstand ikke er fastsatt beløp eller antall.
   - Vurdering av og presiseringen av "ubetydelig verdi" varierer atskillig fra land til land, til tross for at de norske reglene bygger på den internasjonale overenskomsten om importlettelser for vareprøver og reklamemateriell fra 1952.

  For vareprøver av kommersiell verdi er hovedregelen at det skal betales depositum ved innførsel, som gjerne ettergis ved gjenutførsel av varene. Med depositum forstås i praksis toll og avgifter på lik linje med vanlige vareforsendelser. Det er således viktig at eksportøren likviditetsmessig tar høyde for dette utlegget. For å få tilbake depositumet er det viktig at varen gjenutføres innen gitte tidsfrister.

  Disse fristene varierer fra land til land. En seksmåneders frist gjelder i mange land, men er langt fra standardisert. Det å få refundert utlegg for toll og avgifter innebærer ofte atskillig papirarbeid. Derfor er det fordel å benytte en speditør med bevislig lokalt nettverk som kjenner regelverket godt i importlandet.

  Bruk av ATA Carnet kan være en gunstig løsning for eksportører som ønsker at vareprøven sendes midlertidig til kunden. Hovedfordelen ved ATA-carnet er at du slipper å deponere for toll og avgifter når en vare innføres i et annet land, forutsatt at den går tilbake til avsenderlandet innen et visst tidsrom, som regel er innen ett år. Det er ikke alle land hvor ATA carnet kan benyttes.