Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Veksel

  Veksel er et betalingsdokument og et kredittpapir som er omsettelig, ofte brukt i sammenheng med dokumentinkasso og remburs. Når din kunde utsteder en veksel og denne er akseptert, kan veksel selges videre til en tredjepart (bank). Da vil du som selger få betalt når veksel selges videre, trenger på den måten ikke å vente til din kunde har betalt vekselen. 

  Det er åtte formkrav til hva en veksel skal inneholde:
   - Dag og sted for utstedelse
   - Vekselsbeløp
   - Forfallstid
   - Ordet veksel brukt i selve tekste (på engelsk Bill of Exchange)
   - Kreditors navn
   - Vekselsbetalers navn
   - Betalingssted
   - Vekselsutstederens underskrift

  Veksellovgivningen er tilnærmet lik i hele verden, med noen unntak. For nærmere detaljer om hvilke formkrav som kreves i en veksel i forhold til et spesifikt land, snakk med din bank.